• 05/09/2023

ΕΕ – Νότια Αφρική : Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση Β2Β - Manufacturing Indaba (24-26.10.2023)

Η ΕΕ σε συνεργασία με νοτιοαφρικανικούς φορείς διοργανώνει Β2Β συναντήσεις κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Manufacturing Indaba (https://manufacturingindaba.co.za/,  Johannesburg 24-26.10.2023)

Πληροφορίες για συμμετοχή διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (https://clustercollaboration.eu/content/eu-south-africa-matchmaking-event-2023).

 

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρηματικών επαφών σε συγκεκριμένους τομείς (αγροδιατροφικός, Green Industries, χημικά, μέταλλα, τουρισμός, ναυτιλία και οδικές μεταφορές, ψηφιοποίηση, ύφασμα).

Έχουν ανακοινωθεί δύο προσκλήσεις συμμετοχής :

μία για clusters (https://clustercollaboration.eu/content/eu-south-africa-matchmaking-event-2023-call-expression-interest-clusters) και

μία για MME (https://clustercollaboration.eu/content/eu-south-africa-matchmaking-event-2023-call-expression-interest-smes-start-ups).

Η πρόσκληση συμμετοχής των clusters προβλέπει και οικονομική στήριξη (για μέχρι 30 συμμετέχοντες).

 

 Ιδιαίτερα όσον αφορά στο σκέλος συμμετοχής των clusters, ο επιλέξιμος οργανισμός πρέπει να είναι

- νομικό πρόσωπο χώρας – μέλους της ΕΕ,

- να καταγραφεί μέσω του European Cluster Collaboration Plaltform (www.clustercollaboration.eu) και

- από το profile του να προκύπτει η δράση παροχής υπηρεσιών cluster προς ΜΜΕ.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής πρέπει να γίνει μέχρι 07.09.2023.