• 03/08/2023

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου