• 23/02/2023

Ενημέρωση περί ανοιχτής ευρωπαϊκής διαβούλευσης σχετικά με της κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή δεδομένων για τους ελέγχους των εξαγωγών διττής χρήσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 821/2021

Εκ της Β6 Δ/νσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, πληροφορούμαστε ότι:

Aπό 24 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2023, είναι ανοιχτή ευρωπαϊκή διαβούλευση σχετική με την καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν στη διακίνηση των ειδών διττής χρήσης και τεχνολογίας με θέμα: "Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή δεδομένων και την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών διττής χρήσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 821/2021"
Υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 821/2021 μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές προς τους εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών οργανισμών και των ερευνητών, που παρέχονται στο παράρτημα της «Σύστασης (ΕΕ) 2021/1700 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεμβρίου 2021» , για τα Εσωτερικά Προγράμματα Συμμόρφωσης σχετικά με τους ελέγχους έρευνας που αφορούν είδη διττής χρήσης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/821 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον συγκεκριμένο Κανονισμό.
Για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαβούλευση παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_en