• 28/11/2022

Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GAEA (ΓΑΙΑ)

Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GAEA (ΓΑΙΑ)

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, πιστό στον σκοπό του που αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ένταξης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων σε αυτή, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GAEA (ΓΑΙΑ) ως μέλος μίας διεπιστημονικής κοινοπραξίας που αποτελείται από οργανισμούς από τους τομείς της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας, της γεωργίας, της τεχνολογίας και της έρευνας.

Το πρόγραμμα GAEA απευθύνεται σε γυναίκες της υπαίθρου (οι οποίες είναι εκτός εργασίας, εκτός κατάρτισης και εκτός εκπαίδευσης) με σκοπό να τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώση και εργαλεία ώστε να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα. 

Το προοδευτικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει, να ενδυναμώσει και να εκπαιδεύσει τις γυναίκες ώστε να αναπτυχθούν ως επιτυχημένες επιχειρηματίες και επιχειρηματικά στελέχη, γεμάτες αυτοπεποίθηση και ευρηματικότητα, που θα διαθέτουν ψηφιακή νοοτροπία και θα είναι σε θέση να καινοτομούν, να προστατεύουν το περιβάλλον και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.gaeaeuproject.com  καθώς και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Facebook: https://www.facebook.com/ProjectGAEA22
Instagram: https://www.instagram.com/gaea_eu_project/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gaea-eu-project