• 23/02/2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση επτά (7) ισογείων καταστημάτων και ενός (1) αναψυκτηρίου, που βρίσκονται εντός ισογείου κτιριακού συγκροτήματος με είσοδο επί της οδού 1866 αριθμός 44

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «Ετ.Α.Π.Ε.Η.», που εδρεύει στο Ηράκλειο, Κορωναίου αρ. 9  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση επτά   καταστημάτων και ενός αναψυκτήριου  ιδιοκτησίας Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που βρίσκονται εντός ισογείου κτιριακού συγκροτήματος με είσοδο επί της οδού 1866 αριθμός 44, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη ότι:

  • α)  τα καταστήματα θα χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα πώλησης αποκλειστικά ειδών κρητικής διατροφής και κρητικής λαϊκής τέχνης, κρητικής κατασκευής όπως τα είδη αυτά προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της πρόσκλησης. 
  • β) Όλα  τα πωλούμενα  είδη  θα είναι κρητικής παραγωγής.
  • γ) Δεδομένου ότι επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη παρουσίαση των κρητικών προϊόντων στο κτιριακό συγκρότημα, που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην περιοχή που αποτελούσε παραδοσιακά την αγορά του Ηρακλείου, κατά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή των μισθωτών θα λαμβάνεται υπόψη, πέραν του προσφερόμενου μισθώματος και η προτεινόμενη χρήση τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση.