• 09/11/2023

Γ/Εμπορικά Επιμελητήρια Εξωτερικού: Περιοδική έρευνα 2017-2023

Περιοδική έρευνα μεταξύ των μελών των γ/Εμπορικών Επιμελητηρίων Εξωτερικού για το επιχειρηματικό κλίμα και τις οικονομικές προοπτικές στις χώρες δραστηριοποίησής τους (AHK World Business Outlook – Autumn 2023)