ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έρευνα αγοράς για την οικονομία και τη γεωπολιτική του υδρογόνου στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονοικών & Εμπορικών Υποθέσεων Bερολίνου αναρτά αναλυτική έρευνα αγοράς / ανάλυση του Γραφείου για την οικονομία και τη γεωπολιτική του πράσινου υδρογόνου στη Γερμανία.