ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ετήσια Έκθεση 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ετήσια Έκθεση 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Οικονομία της Γερμανίας και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα.