• 06/09/2023

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βέρνης - Αξιολόγηση της πρόσβασης των εταιρειών της ΕΕ στην ελβετική αγορά δημόσιων συμβάσεων

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βέρνη, επειδή η Ελβετία, η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, αλλά τρίτη χώρα, εφαρμόζει ποικίλα, σύνθετα και πολλές φορές αλληλένδετα μέτρα "προστασίας" της αγοράς της υπέρ των ελβετικών επιχειρήσεων, η πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ, ιδίως των μη-γειτονικών κρατών, στους ελβετικούς διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων καθίσταται πολλές φορές πιο "δύσκολη" από το αναμενόμενο και απ'ότι ισχύει για τις ελβετικές εταιρείες στην ΕΕ. Προσπάθειες να εξορθολογιστούν θεσμικά οι συνθήκες πρόσβασης στους ελβετικούς διαγωνισμούς έπαυσαν μαζί με τις θεσμικές συνομιλίες ΕΕ-Ελβετίας για μια γενικότερη Συμφωνία-Πλαίσιο, από τις οποίες αποφάσισε να αποχωρήσει η Ελβετία στις 26 Μαΐου 2021.

 

Προκειμένου να αποκτηθεί μία πληρέστερη και πιο συνεκτική εικόνα βάσει της εμπειρίας των ίδιων των εταιρειών, η Αντιπροσωπεία της ΕΕ, μαζί με τις Πρεσβείες των κρατών-μελών της ΕΕ στη Βέρνη, δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την εμπειρία των εταιρειών της ΕΕ που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων στην Ελβετία ή σκέφτονται να συμμετάσχουν. Για να διατηρηθεί η ανωνυμία των ερωτηθέντων, όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα αντιμετωπιστούν εμπιστευτικά και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. 

 Οι κατωτέροι σύνδεσμοι οδηγούν απευθείας στο ερωτηματολόγιο (στα EN, DE & FR):

 

EN: https://forms.gle/cuHVp4GLBbZQS71G9 

FR: https://forms.gle/6p8297AFNWivurTNA 

 

DE: https://forms.gle/is6yACMZafY2hhEk9 

 

 Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας Βέρνης (ecocom-bern@mfa.gr) ή απευθείας με την κα Natalie Sleeman, επικεφαλής του Τομέα Εμπορίου και Οικονομικών Υποθέσεων στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελβετία και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (natalie.sleeman@eeas.europa.eu).