• 10/11/2021

ΙΚΕ: Υποχρεωτικότητα κωδικοποιημένου καταστατικού

ΙΚΕ: Υποχρεωτικότητα κωδικοποιημένου καταστατικού(Ν. 4072/2012 άρθρο 52).
 

 

 

 

Πατήστε εδώ