Ηνωμένο Βασίλειο: Αναβολή υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού επιθεώρησης για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία οργανικών τροφίμων προέλευσης ΕΕ / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει ότι αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας η υποχρέωση προσκόμισης Πιστοποιητικού Επιθεώρησης (certificate of inspection - COI) για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία οργανικών τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διατηρούνται έλεγχοι που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Λεπτομέρειες και ενδεχόμενη επικαιροποίηση των οδηγιών ανακοινώνονται στη θέση: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food