ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ

Το Γραφείο Οιιονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο ενημερώνει ότι παρατάθηκε η δυνατότητα αναγραφής επί της συσκευασίας ή της ετικέτας των προσυσκευασμένων τροφίμων και καζεϊνών προέλευσης ΕΕ που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία των στοιχείων υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων (food business operator – FBO) με διεύθυνση στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (από 30 Σεπτεμβρίου 2022 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Αντίστοιχα, για τα προϊόντα των οποίων δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία κάθε επιμέρους χώρας καταγωγής ή που αποτελούν μείγμα από διάφορες χώρες καταγωγής, παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η δυνατότητα αναγραφής στη θέση της χώρας προέλευσης, των ενδείξεων «non-EU», «EU» κλπ.

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον παραπάνω υπερσύνδεσμο και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτό.