• 15/11/2021

Η.Π.Α.: Ενδιαφέρον για εισαγωγή κρασιού από την Ελλάδα / Πηγή: Πϋλη ΥΠΕΞ Agora

Οι ελληνικές αρχές στος Η.Π.Α. και η διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΞ Agora μάς ενημερώνουν ότι εταιρεία από το Illinois ενδιαφέρεται για ελληνικά κρασιά.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Lyubomir Mitsov

LGM4 Transport

1153 S Lee Str

Des Plaines IL 60016

lyubomir.mitsov@lgm4.com

T. +1 872 256 1944