ΙΣΠΑΝΙΙΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ισπανίας, ενδεκαμήνου 2022 / Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη ενημερώνει ότι: "σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία κατά το ενδεκάμηνο Ιαν.-Νοε. 2022 ανήλθε σε €1,931 δισ., αισθητά αυξημένη κατά 79,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, όταν είχε ανέλθει σε €1,07 δισ. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Ισπανία έφθασαν τα €2,51 δισ., αυξημένες κατά 18,5% έναντι του ενδεκαμήνου 2021, όταν είχαν ανέλθει σε €2,12 δισ. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία ενδεκαμήνου 2022, η Ισπανία κατατάσσεται 8η μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 3,9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσεται 12η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 2,9% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών".

Για το πλήρες ενημερωτικό κείμενο εδώ