• 15/11/2021

Κίνα: Οδηγός Επιχειρείν / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Πεκίνο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Πεκίνο έχει αναρτήσει τον επικαιροποιημένο Οδηγό Επιχειρείν για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται στην Κϊνα εξάγοντας τα προϊόντα τους είτε συνεργάζονται με ΚΙνεζικές επιχειρήσεις με  διάφορους τρόπους.

Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όλες τις κατηγορίες επιχειρηματιών που ενδιαφέρονταο για την αγορά της Κίνας συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό Επιχειρείν τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι ,πορούν να διαβάσουν πατώντας εδώ.