• 25/05/2022

Κιργιζία: Επενδυτικά Έργα στον τομέα της κατοικίας

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στη Μόσχα, αποστέλλει παρουσίαση αναφορικά με επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικό πλαίσιο των στεγαστικών προγραμμάτων της Κιργιζίας.