• 05/05/2022

Ολλανδία: Επιχειρηματικές Ειδήσεις Απριλίου/ Πηγή: OEY Χάγης

To Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη, ενημερώνει για τις σημαντικότερες επιχειρηματικές ειδήσεις της Ολλανδίας που έλαβαν χώρα τον Απρίλιο. Περισσότερα εδώ