ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ετήσια Οικονομική Έκθεση / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Βουδαπέστη

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βουδαπέστη ενημερώνει για η σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την Ουγγαρία και την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών και Οικονομικών Σχέσεων Ουγγαρίας - Ελλάδας (για το έτος 2022).