• 08/11/2021

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ!

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

 Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κρήτη καθορίζει τους στόχους, τις προτεραιότητες και το σχέδιο δράσης για την έρευνα και καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και το μίγμα πολιτικής που θα κινητοποιήσει και θα ενισχύσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Για την υλοποίηση της στρατηγικής θα διατεθούν πόροι από πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, οι οποίοι στοχεύουν να προωθήσουν οικονομικούς τομείς της περιοχής μας που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα από μια στοχευμένη προσέγγιση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στον πυρήνα της στρατηγικής κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι δικές μας επιχειρήσεις!

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου θέλοντας να συμβάλει στη χάραξη της νέας πολιτικής ζητά από τα μέλη του να διατυπώσουν τη δική τους άποψη για το τύπο των δράσεων που θεωρούν αναγκαίο να συμπεριληφθούν στα νέα προγράμματα (επιδοτήσεις, κίνητρα επενδύσεων, συμπράξεις, ενισχύσεις υποδομής, δημιουργία φορέων).

Για το λόγο αυτό η γνώμη σας μετράει!

Για να υπάρξει πραγματική στήριξη σε υγιείς τομείς της τοπικής οικονομίας και σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα 

Παρακαλώ αφιερώστε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 https://forms.gle/vkZ1wNWmGwHBpxQW8       

 Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.