ΠΟΛΩΝΙΑ: Έρευνα Αγοράς για τον Κλάδο των Βιολογικών Τροφίμων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Βαρσοβία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βαρσοβία μάς ενημερώνει για την Έρευνα Αγοράς στον Κλάδο των Βιολογικών Τροφίμων στην Πολωνία.

Στο σχετικό κείμενο συμπεριλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας, τη μεταποίηση των βιολογικών προϊόντων, το μέγεθος της αγοράς, τα καταναλωτικά πρότυπα, τις κατηγορίες των βιολογικών προϊόντων και τις προοπτικές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εδώ