• 10/11/2021

Προαιρετική Διαγραφή Πρωτοβάθμιου Αγροτικού Συνεταιρισμού από το ΓΕΜΗ

Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που απέκτησαν ΓΕΜΗ από την μετάπτωση του Επιμελητηριακού Μητρώου στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ, μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους υπό προϋποθέσεις.