• 24/01/2023

Πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» για την προστασία των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ΜμΕ

Στις 31/01/2023 το πρώτο webinar για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από 11:00 έως 12:00 ώρα Ελλάδος στο ακόλουθο link: https://euipo.blumm.it/event/ar/283/webinar-20230131-1000

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά και και θα περιλαμβλανει την παρουσίαση του Ταμείου, το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την υποβολή των αιτήσεων, ενώ θα γίνει επίδειξη για όλα τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

Το webinar θα ανέβει στον ιστότοπο της Ακαδημίας σε δεύτερο χρόνο με υπότιτλους στις πέντε γλώσσες εργασίας του #EUIPO.

Το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να προστατεύσουν τα  δικαιώματα  Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους.

Το Ταμείο για τις ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 23 Ιανουαρίου 2023 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συμμετέχει στο SME Fund και υποστηρίζει το έργο προκειμένου να ενημερωθούν οι ΜμΕ και να προστατεύσουν την διανοητική ιδιοκτησίας τους και έτσι να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους από αυτή.

Οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν προς το παρόν από το κουπόνι 2, που αφορά τα Εμπορικά Σήματα & τα Βιομηχανικά Σχέδια ή Υποδείγματα:

1. το κουπόνι 2 για τα Εμπορικά Σήματα (ΕΣ) και τα Βιομηχανικά Σχέδια (ΒΣ).

a. Για προστασία σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 1.000 € με ποσοστό επιστροφής 75%.

b. Για προστασία εκτός Ε.Ε., το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι το ίδιο, δηλαδή 1.000 €, αλλά το ποσοστό επιστροφής είναι 50%.

Τις επόμενες ημέρες, θα ενημερωθείτε για το κουπόνι που αφορά τη χρηματική ενίσχυση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας!

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εγγραφή των ΜμΕ, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://euipo.europa.eu/ohimpo.../el/online-services/sme-fun

Επίσης, πληροφορίες διατίθενται από το Περιφερειακό Γραφείο Ηράκλειο Κρήτης του ΟΒΙ

T: 2810 39 18 33

Email: obi_kriti@obi.gr