• 28/01/2022

Πρόγραμμα SayIT, Erasmus+ KA2

Ένα νέο πρόγραμμα άρχισε να υλοποιεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου το οποίο έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους επαγγελματίες της τεχνολογίας και συγκεκριμένα στον τομέα της πληροφορικής.

Το πρόγραμμα SayIT (Advancing vocational competences in soft skills for IT professionals / Ενδυνάμωση επαγγελματικών ικανοτήτων σε οριζόντιες δεξιότητες για επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής) απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής, αλλά και σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα ενδυναμώσει τις ικανότητες των ομάδων-στόχου μέσα από τη βελτίωση οριζόντιων δεξιοτήτων, με τελικό σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη της  επαγγελματική τους καριέρας.

Οι δύο βασικές δράσεις του προγράμματος SayIT είναι αρχικά η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Οριζόντιων Δεξιοτήτων για Επαγγελματίες του τομέα της Πληροφορικής και η δημιουργία μίας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα “Soft Skills Trainer” για να γίνει η εκπαίδευση τους στις επικοινωνιακές – κοινωνικές δεξιότητες διαδραστική.  

Το εν λόγω Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες, αρχής γενομένης 10.01.2020 και οι εταίροι το προγράμματος είναι έξι στο σύνολο: Danmar Computers, Αρχηγός Εταίρος, Πολωνία, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ελλάδα, Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH, Γερμανία, SDRUDZENIE ZNAM I MOGA, Βουλγαρία, MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA, Ισπανία, Mindshift Talent Advisory lda, Πορτογαλία, ATERMON B.V., Ολλανδία. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ευρωπαϊκά Προγράμματα τηλ: 2810342535, 2810333629, email: symeonidou@ebeh.gr. 

Soft Skills for IT professionals - event in Greece

Δείτε το ενημερωτικό του SayIT

2ο multiplier Event - πρόγραμμα