• 28/01/2022

Πρόγραμμα SEE4.0, Erasmus+ KA2

Enabling industry 4.0 in small European enterprises

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου μετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 VET, (επαγγελματικός τομέας) με τίτλο ‘’ENABLING INDUSTRY 4.0 IN SMALL EUROPEAN ENTERPRISES / ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ’’ (SEE 4.0)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μήνες, από 01-11-2019 έως 30-09-2021 και  απευθύνεται σε Επιμελητήρια, σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ, σε διευθυντές ΜΜΕ και στο προσωπικό αυτών.

Βασικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία και ενδυνάμωση των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων της ομάδας στόχου (Επιμελητήρια, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διευθυντές ΜΜΕ κ.α.) μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις ανάγκες και αλλαγές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.   

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί στο τί είναι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.  Ως 4η Βιομηχανική Επανάσταση ή αλλιώς και Βιομηχανία 4.0, ορίζεται την έντονη αλλαγή που έρχεται στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των Επιχειρήσεων. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ορίζεται από τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τις οποίες πλέον θα χρησιμοποιούν οι Επιχειρήσεις, τόσο για την λειτουργία και επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όσο και για την γενικότερη ανάπτυξή τους. Το φαινόμενο αυτό θα επηρεάσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τους εργαζόμενους σε όλες τις μορφές των επιχειρήσεων (Μικρές, Μικρομεσαίες, Μεσαίες και Μεγάλες), τον τρόπο εργασίας τους, αλλά και τις απαιτήσεις πλέον που θα υπάρχουν για την κάλυψη των θέσεων εργασίας. Οι σημερινοί και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μεθόδους εργασίας που απορρέουν από την ύπαρξη της Βιομηχανίας 4.0.   Η έννοια του όρου αναλύεται στην ανάπτυξη της Βιομηχανικής παραγωγής με ολοκληρωμένη Δικτύωση και Μηχανοργάνωση όλων των τομέων, Συμπληρωματική Βιομηχανία, Συστήματα Ενσωμάτωσης, Μεγάλα Δεδομένα, Αυξημένη Πραγματικότητα, Cyber Security, Προσομοίωση, Αυτόνομα Συστήματα και Cloud Computing.

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι επωφελές για φορείς και επιχειρήσεις, καθώς θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση επιχειρήσεων, των εργαζομένων αυτών αλλά και των σχετικών φορέων για να αποκτήσουν τις βασικές αυτές ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα οι φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν : 

 1. Μια πρώτη επαφή με το φαινόμενο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
 2. Την ικανότητα να κατανοήσουν τις δυνατότητες αυτής, τα πλεονεκτήματα της αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονεί.
 3. Γνώση σχετικά με τα ‘’εργαλεία’’ που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν  για να ανταπεξέλθουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 4. Πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, σημαντικό και χρήσιμο για την ενσωμάτωση του τρόπου εργασίας στην Βιομηχανία 4.0. 

 
Τα βασικότερα εργαλεία που θα αναπτύξει το πρόγραμμα είναι :

 • Δημιουργία εγχειριδίου «Εισαγωγή στη Βιομηχανία 4.0 για ΜΜΕ».
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων για τη Βιομηχανία 4.0
 • Δημιουργία εργαλειοθήκης με εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδρομές για τη Βιομηχανία 4.0
 • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις (Εκπαιδευτικά Σεμινάρια κ.τ.λ.)

Στο Έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς :

 1. Danmar Computers SP, Αρχηγός Εταίρος, Πολωνία
 2. SC Ludor Engineering, Εταίρος, Ρουμανία
 3. FYG Consultores, Εταίρος, Ισπανία
 4. Πανεπιστημιακό Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου, Εταίρος, Ρουμανία
 5. MACDAC Engineering Consultancy Bureau Ltd, Εταίρος, Μάλτα
 6. Επιμελητήριο Ηρακλείου, Εταίρος, Ελλάδα
 7. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ., Εταίρος, Ελλάδα

Media kit:

Agenda for the “Multiplier Event for the SEE 4.0 Program” Heraklion, Crete – Greece