• 12/01/2023

Προγράμματα Κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με εκπαιδευτικό επίδομα

Προγράμματα Κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους με εκπαιδευτικό επίδομα

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ως Δικαιούχος της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα (αντικείμενα κατάρτισης):

  1. Στέλεχος οικονομίας και διοίκησης στον τουριστικό τομέα
  2. Στέλεχος εστίασης – διοίκησης μονάδων εστίασης
  3. Πωλητής - στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου
  4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media marketing
  5. Υπάλληλος υποδοχής – εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου
  6. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 190 εργαζομένων μόνο του ιδιωτικού τομέα που προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (αορίστου πλήρης, ή αορίστου μερικής ή ορισμένου χρόνου πλήρης ή ορισμένου χρόνου μερικής ή εκ περιτροπής), καθώς και αυτοαπασχολουμένων. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων. 

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι όλα διάρκειας 200 ωρών και περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση, ενώ οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€.

Για την υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://ris3crete.ebeh.gr/