Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2022

To Ελληνικό Γραφείο Εμπορίου στη Σόφια ενημερώνει για τις Προκηρύξεις διαγωνισμών του Βουλγάρικου Δημοσίου.