• 18/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου «Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα στην περιφέρεια της Κρήτης» 

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση