• 11/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την σύναψη Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του H2B, και της εύρυθμης υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ως εταίρος το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
 

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση