• 28/01/2022

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μέσω της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης

Το έργο SUPMed "Reducing the Consumption and Disposal of Single-use Plastics in the Tourism Industry in Cyprus, Greece and Malta" σε συνεργασία με το έργο "Circular Based Waste Management" σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση (round table discussion) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της εβδομάδας Περιφερειακών Χρηματοδοτήσεων 2021 (Regional Funds Week 2021) με θέμα "Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μέσω της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης".
 
Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας για την Περιφερειακή Συνεργασία.
 
Ημερομηνία: Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 11:00 - 12:00 (τοπική ώρα)
 
Τοποθεσία: www.eeagrants.evento-digitale.it
 
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: info@aspon.com.cy,
 
+35 722 270 897
 
*Η συζήτηση θα διεξαχθεί εξ' ολοκλήρου στα αγγλικά.
 
#EEANorwayGrants
 
#FundforRegionalCooperation
 
#RegionalCooperationMag