ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Έρευνα σχετικά με τον τρόπο που ξόδεψαν οι Ρουμάνοι το εισόδημά τους

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα στοιχεία της έρευνας ‘’Future Consumer Index Survey’’, η οποία διεξήχθη από την ΕΥ στις αρχές Δεκεμβρίου 2022, οι Ρουμάνοι ξόδεψαν λιγότερα σε προϊόντα διατροφής και περιόρισαν τόσο το ποσό των αποταμιεύσεών τους, όσο και τις επενδύσεις τους κατά το 2022.