ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ετήσια Έκθεση για την τοπική Οικονομία και τις Διμερείς Σχέσεις με την Ελλάδα / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βουκουρέστι

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Βουκουρέστι μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση 2021 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ρουμανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.