• 14/11/2022

Σημείωμα σχετικά με τον τομέα πληροφορικής στην Ρουμανία, και τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν

Το Γραφείο οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, αποστέλλει Σημείωμα σχετικά με τον τομέα πληροφορικής στην Ρουμανία, και τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν.