Σουηδία: Οικονομικές Προοπτικές για τις σκανδιναβικές χώρες για το 2022 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Στοκχόλμη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Στοκχόλμη μάς ενημερώνει για τα ακόλουθα:

"Ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός όμιλος στις βόρειες χώρες "Nordea", δημοσίευσε στις 11 Μαΐου την έκθεση οικονομικών προοπτικών για το έτος 2022, σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις με τον COVID στην Κίνα έχουν επιδεινώσει δραματικά τις προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία το 2022. Όσον αφορά στις σκανδιναβικές χώρες συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι αν και θα επηρεαστούν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η καλή οικονομική τους κατάσταση κατά την έναρξη του πολέμου θα μετριάσει τις συνέπειες, με τη Φινλανδία να αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο, δεύτερη τη Σουηδία ενώ έπονται οι Νορβηγία και Δανία.

Η Σουηδία φαίνεται ότι μπαίνει σε μια φάση υποτονικής ανάπτυξης, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η ταχεία αύξηση των επιτοκίων θα επιβραδύνουν τις οικονομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, τα υψηλότερα επιτόκια στη Σουηδία αναμένεται να οδηγήσουν στην πτώση των τιμών των κατοικιών και τη στασιμότητα της κατανάλωσης. Η Nordea αναμένει ότι οι τιμές των κατοικιών στη Σουηδία θα αρχίσουν να μειώνονται το δεύτερο εξάμηνο, ενώ η αγορά εργασίας θα βελτιωθεί περαιτέρω, πριν ισορροπήσει το επόμενο έτος."

Η πλήρης έκθεση μπορεί να βρεθεί εδώ: https://docs.nordeamarkets.com/nordea-economic-outlook/economic-outlook-2022/eo-en-02-2022/?utm_source=press&utm_medium=pdf&utm_campaing=eo2202-en