ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Αξίζει να υπενθυμίσουμε, ένα σπουδαίο «εργαλείο», τον ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ που λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών για  την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, o ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Παρέχει συμβουλές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές

Ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες

Πληροφόρηση για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα

Υποστήριξη στην επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από επιχειρηματικές συνεργασίες

Απαντά σε εξατομικευμένα ερωτήματα

Παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά