• 01/09/2023

ΤΟΥΡΚΙΑ: Αίτημα συνεργασίας με την “EMSAD”

H Τούρκικη Πρεσβεία στην Αθήνα, ενημερώνει:

 "The ELECTROMECHANICAL INDUSTRIALIST ASSOCIATION “EMSAD”, as a pioneer association of Türkiye in the  field of electromechanical industries is ready to collaborate with its counterparts in Greece. Any interested parties, association or company, can get in touch directly with EMSAD"

Official website of the Association; EMSAD | Elektromekanik Sanayiciler Derneği