ΤΟΥΡΚΙΑ: Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Σμύρνης

Το Επιμελητήριο Σμύρνης ενημερώνει ότι επιχειρήσεις - μάλη του που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως δασοκομικά προϊόντα, εξορυκτική βιομηχανίαπαροχή υπηρεσιών στην ενέργεια και στην ανακύκλωση, προιόντα από μέταλλο, σίδηρο, αλουμίνιο και χάλυβα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικινωνήσουν απευθείας με τις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου Σμύρνης.