• 07/09/2023

ΤΥΝΗΣΙΑ: Επιχειρηματικός Οδηγός 2023 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Τύνιδα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Τύνιδα μάς παρουσιάζει τον επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Οδηγό Γραφείου ΟΕΥ Τύνιδας 2023, με πληροφόρηση για την τυνησιακή οικονομία, τη διάρθρωση της τυνησιακής αγοράς, το επενδυτικό περιβάλλον καθώς και πρακτικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους Έλληνες επιχειρηματίες