ΤΥΝΗΣΙΑ: Ζήτηση για μεταλλικές βάσεις αλουμινίου για ηλιακά- φωτοβολταΙκά πάνελς / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στην Τύνιδα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Τύνιδα μάς ενημερώνει ότι η εταιρεία Africa Solar απέστειλε το ακόλουθο αίτημα για ελληνικά προϊόντα:

"We’re a photovoltaic service integrator in Tunisia and we are looking for Greek partners who can provide aluminum racking systems for solar panels.

Meher Bel Hadj,

Africa Solar"

Στοιχεία επικοινωνίας για το συγκεκριμένο αίτημα:

ιστοσελίδα: www.africa-solar.com

Email: mbelhadj@3s.com.tn

 

Περισσότερα στοιχεία για την εταιρεία Africa Solar

Δ/νση: Immeuble Nefissa. 32 rue des entrepreneurs Charguia II
           Τύνιδα / ΤΥΝΗΣΙΑ 
Τηλέφωνο: +216 71 120 216
Website: http://www.africa-solar.com  Ηλ.Ταχυδρομείο: contact@africa-solar.com


Πληροφορίες:
AFRICA SOLAR offre des solutions photovoltaïques sur mesure, clefs en main, adaptées aux besoins des particuliers et des professionnels (industriels, tertiaires et agricoles).

AFRICA SOLAR s’engage aujourd’hui dans les fermes solaires pour les entreprises énergivores et offre des solutions complètes : de la phase étude, jusqu’à la réalisation et l’exploitation