ΙΑΠΩΝΙΑ: Οικονομική Έκθεση για το 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Τόκυο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκυο μάς κοινοποιεί την Οικονομική Έκθεση της Ιαπωνίας για το 2021 και την Ανάπτυξη Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων της Ιαπωνίας με την Ελλάδα.