ΙΣΡΑΗΛ: Ετήσια Έκθεση 2021 για την Ισραλινή Οικονομία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Τελ-Αβίβ

ΙΣΡΑΗΛ: Ετήσια Έκθεση 2021 για την Ισραλινή Οικονομία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Τελ-Αβίβ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Τελ-Αβίβ μάς αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Ισραλινή οικονομία.