ΡΩΣΙΑ: 4η Δέσμη Κυρώσεων ΕΕ και Επιπτώσεις / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μόσχα

Ενημερωτικό σημείωμα για εκτιμήσεις περί άμεσων επιπτώσεων 4ης δέσμης κυρώσεων ΕΕ σε διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ρωσίας. Συμπεριλαμβάνεται πίνακας με τους ΚΑΔ που επηρεάζονται στο πλαίσιο του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Ρωσίας. 

Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα