ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΜΠΟΝΔΙΑ: Ετήσια Έκθεση 2021 / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μόσχα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση 2021 για τη Ρωσική Οικονομία και τις Διμερείς Εμπορικές και Οικονομικές Σχέσεις με την Ελλάδα.