• 30/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών στο παράρτημα της υπηρεσίας σε θέση...

Δείτε Περισσότερα
  • 03/08/2023

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σας  καλεί, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να υποβάλετε την προσφορά σας, το...

Δείτε Περισσότερα
  • 11/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την σύναψη Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας...

Δείτε Περισσότερα
  • 11/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με...

Δείτε Περισσότερα
  • 18/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου «Διερεύνηση των δυνατοτήτων...

Δείτε Περισσότερα
  • 14/06/2022

Προμήθεια εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Πλατφόρμας Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής στο πλαίσιο της Πράξης Ανοικτό Κέντρα Εμπορίου Δ. Ηρακλείου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση. ...

Δείτε Περισσότερα
  • 31/01/2022

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό...

Δείτε Περισσότερα
  • 31/01/2022

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου

Πατήστε εδώ  για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση ...

Δείτε Περισσότερα
  • 31/01/2022

Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας για υπηρεσίες GDPR Compliance και Εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση ...

Δείτε Περισσότερα